Grænser

En grænse kan være en overgang mellem lande, for eksempel grænsen mellem Danmark og Tyskland. Her er der en helt præcis linje, der viser, hvornår man er i Danmark og hvornår man er i Tyskland – ingen er i tvivl om, hvor grænsen er, og alle er enige om det. 

En anden slags grænser er de personlige grænser, der er mellem mennesker. De grænser handler for eksempel om, hvor tæt man kan lide at være på hinanden, hvem der må røre én, eller hvordan man taler til hinanden. De personlige grænser er anderledes end landegrænserne. Man kan ikke på samme måde se på hinanden, hvor éns grænser er, fordi grænser er forskellige fra person til person, og fordi der er forskellige måder at udtrykke, hvor ens grænse går. Derfor kan man også komme til at overskride hinandens grænser, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor ens egne og andres grænser er.

Når man skal prøve noget, man ikke har prøvet før, kan det også opleves som at overskride en grænse. Nogen gange vil man måske opdage, at det ikke var så rart, så det vil man ikke gøre igen. Andre gange oplever man måske, at det var rart at prøve sin grænse af, fordi man opdager, at man tør noget, man ikke turde før. På den måde kan ens personlige grænser flytte sig.

Retten til at bestemme over sin egen krop

Det er vigtigt at vide, at alle børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. Kroppen bliver på en måde éns egen personlige grænse, som ingen må overskride, og som man selv må bestemme hvor går. Børn har for eksempel ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus eller et kys – og de har ret til at blive beskyttet mod overgreb fra andre, for eksempel voldelige overgreb eller seksuelle overgreb. 

Retten til at bestemme over sin egen krop kommer fra det, der hedder Børnekonventionen. Børnekonventionen er nogle rettigheder, som alle børn og unge har over hele verden. Den danske stat skal altid sørge for, at de rettigheder overholdes for børn i Danmark.

Grænser og internettet

Nogle børn og unge har oplevet, at deres grænser blev overskredet på internettet. Det kan for eksempel være, at de har modtaget ubehagelige beskeder eller billeder.  Eller at andre uploader pinlige billeder af dem for eksempel fra en situation i skolen, i klubben eller fra en fest. Det kan både være fra nogen de kender, og fra folk de ikke kender.

Men der findes en række love, som skal beskytte én imod at få overskredet sine grænser på nettet. Det er for eksempel ulovligt at være inde på en anden persons mail eller Facebookprofil. Det er også ulovligt at tage billeder af andre i private situationer og lægge billederne på nettet. Det kan være billeder, man synes er pinlige, eller det kan være nøgenbilleder.

Gode råd om billeder på nettet

  • Tænk grundigt over, hvilke billeder du lægger på nettet.
  • Spørg dine venner, om det er ok, før du lægger billeder op af dem.
  • Tilpas dine privatlivsindstillinger, så det kun er dem, du ønsker, der kan se dine billeder, opslag og informationer.
  • Læg ikke intime eller private billeder på nettet. Hverken af dig selv eller andre.
  • Husk, at når først billederne er på nettet, kan alle kopiere dem og bruge dem til lige det, de vil.

Kilde: Sikkerchat.dk