Rettigheder

Alle børn har ret til selv at bestemme over deres krop. De må selv bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kærester med, og hvem der må se deres private billeder eller beskeder på mobilen. Børn har også ret til ikke at blive mobbet og drillet, for eksempel på grund af deres køn, seksualitet eller udseende. Det er bestemt ved en række menneskerettigheder.

Hvad er en rettighed?

En rettighed er noget, som man har ret til at få, blive beskyttet fra, have mulighed for og så videre.

Nogle vigtige menneskerettigheder er:

  • Retten til privatliv – for eksempel at du har ret til at være på dit værelse, uden forældre kommer ind, at dine forældre ikke tjekker din mobiltelefon, uden du har givet dem lov, at du kan have sex med den eller de personer, som du har lyst til, uanset køn, hudfarve og så videre og retten til at for eksempel billeder er private.
  • Retten til sundhed – for eksempel at du skal have adgang til prævention (beskyttelse mod sexsygdomme og graviditet).
  • Retten til familie - for eksempel at du har ret til at bestemme, hvem du vil leve sammen med, og at du ikke kan tvinges til at gifte dig med en person, som du ikke selv har valgt.
  • Retten til information – for eksempel at du har ret til at modtage seksualundervisning.
  • Retten til ikke-diskrimination – som beskytter dig mod at blive valgt fra i en sportsklub eller chikaneret på gaden på grund af din hudfarve, køn, seksualitet, udseende og funktionsevne.

Hvis rettigheder krænkes

Det er vigtigt at kende sine rettigheder, så man kan være med til at sikre, at man selv og andre har det godt og får sine rettigheder overholdt. Hvis man oplever, at en rettighed krænkes, er det også vigtigt at vide, hvad man kan gøre. Hvis man for eksempel selv bliver mobbet eller ser andre blive mobbet, er det godt at vide, at alle har ret til ikke at blive diskrimeret. Alle børn har også ret til at blive hørt, og det skal skolen eller andre voksne være med til at sikre.