Om Uge Sex-kampagnen

På Migogminkrop.dk kan man finde undervisningsfilm og -aktiviteter, der hvert år udvikles til Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex. Et af hovedformålene bag kampagnen er at tilbyde undervisere gode pædagogiske værktøjer og undervisningsmaterialer til inspiration og brug i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Den årlige kampagne ligger i uge 6 og fokuserer på et aktuelt tema. Sex & Samfund udvikler nye gratis materialer til hver kampagne, som lærere på 0.-10. klassetrin og ungdomsuddannelser kan bruge i deres undervisning under Uge Sex-kampagnen og resten af året i andre undervisningssammenhænge. Den landsdækkende kampagne tilbyder alders- og tidssvarende undervisningsmaterialer til alle landets skoler og havde i 2018 ca. 500.000 elever tilmeldt.  

Uge Sex 2019 handler om grænser. I løbet af ugen får eleverne mulighed for at undersøge og diskutere grænser og grænseoverskridelser i forhold til krop, køn og seksualitet. Der er udviklet forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling, som gratis kan hentes ved tilmelding på www.underviserportal.dk/grundskole.