Til underviseren

Migogminkrop.dk er udviklet til brug i skolens seksualundervisning og henvender sig til elever på 4.-6. klassetrin. Her kan eleverne blandt andet lave quizzer og andre opgaver, spille læringsspil, se film, læse om forskellige temaer og kommunikere med jævnaldrende i debatten på Væggen.

Alle elementer i undervisningsmaterialet er udviklet ud fra et læringsperspektiv og med henblik på brug i en skolesammenhæng. Siden er tilrettelagt således, at eleverne både kan arbejde individuelt og i grupper. Underviserens rolle vil typisk være at igangsætte elevernes arbejde med siden, støtte eleverne i arbejdet med opgaverne samt skabe rammer for dialog om og opsamling af elevernes arbejde med elementerne på siden.

På www.underviserportal.dk findes forslag til hvordan elementerne på migogminkrop.dk kan integreres i læringsforløb, der tager afsæt i Fælles mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.